Високо прецизно оборудване за изпитване

Тестова кутия за горене

Комплексен стенд за изпитване на якост

Тестер за пълзящо износване

Скала за електронен анализ

Тестер за устойчивост на пяна

Машина за изпитване на издръжливост на натоварване

Микроскоп с дълбочина на топене

Металографска машина за рязане

Металографска полираща машина

Тестер за солен спрей

SIP тестер

Универсален тестер за експерименти с материали

стенд за изпитване на умора на амортисьори

Металографска машина за рязане